Hva er på programmet i 2021?

Postet av Styret den 15. Mai 2021

Ferdigstilling av lokalene på brygga og Covid19-restriksjoner har utsatt oppstart av aktiviteter i klubben. 

Nå er vi tett på startstreken for et spennende program. Enkelte datoer kommer senere.


Klubbdykk

Vår: (dato kommer senere) Klubbdykk fra fellesbrygga: Vi utforsker området ut fra fellesbrygga og sørover. Artsregistrering.

Vår: (dato kommer senere) Vi besøker tirsdagsdykket til ProDykk

Vår: (dato kommer senere) Klubbdykk fra Flaskebekk brygge.

Søndag 13. Juni: Familiedag på stranda ved Storsand fergeleie.

Søndag 15. August: Klubbdykk fra fellesbrygga. Artsregistrering.

Lørdag 30. Oktober: Høstdykk på Ommen

Søndag 21. November: Vi inspiserer fyrskipet Iljernsflu vest for Iljernsflu fyrlykt

Søndag 12. Desember: Klubbdykk på Steilene. Vi tar en kikk på båtvrak, samt ser på naturen på nordsiden av Storsteilene.


Undervannsarkeologi
Selma Lauvland er marinarkeolog, og vil holde workshop om undervannsarkeologi:

"Fra de første steinalderbosetningene i Norge til vår medvirkning i den transatlantiske slavehandelen. Vår historie er unektelig knyttet til havet. I dette kurset vil du gjennom foredrag og praktiske oppgaver få et innblikk i viktigheten av kulturminner under vann. Vi skal gå gjennom alt fra tidligere spennende funn til hvordan du selv kan være med på å finne og ta vare på marinarekologiske gjenstander."
Mer informasjon kommer snart!


Undervannsfotografi
Rune Edvin Haldorsen er norgesmester i undervannsfotografi. Under NM i 2021 byttet han ut den vanlige fotoriggen med et Olympus kompaktkamera, stakk av med seier i vidvinkelfoto, andre plass i temaklasse "kråkeboller" og i makro samt sammenlagt førsteplass og tilhørende kongepokal.

I løpet av høsten vil han ha workshop om undervannsfotografi med nettopp kompaktkamera.


0 Kommentar

Klubben for deg uten eget dykkerutstyr?

Postet av Styret den 11. Mai 2021Eget dykkeutstyr er dyrt i innkjøp og utstyret må ha kostbar årlig service. Mye av utstyret er tungt og krever tilgang til bil for å kunne frakte utstyret dit en skal dykke. Hjemme er dykkeustyr plasskrevende å skylle, tørke og oppbevare. Mange som er er opptatt av marint miljø og ønsker å gjøre en innsats for havet gjennom dykking, har har derfor ikke mulighet til dette. 


Takket være midlene fra Sparebankstiftelsen DNB kan vi nå opprette en delingsordning for dykkerutstyr, der dykkere kan booke inn utstyr når de trenger det, og ikke være avhengig av bil.Tidligere har IOUK også mottatt midler fra Sparebankstiftelsen DNB til fridykkeutstyr til barn og unge, og sammen med fri- og apparatdykkeutstyret vil vi kunne lage et komplett utlånsbank for alle slags dykkeaktiviteter. I tillegg har vi gode dykkefasiliteter i våre nye klubblokaler og har egen utstyrscontainer på brygga ved Nesoddtangen kollektivknutepunkt. 


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte i Indre Oslofjord undervannsklubb 2021 

Postet av Styret den 9. Mai 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Indre Oslofjord undervannsklubb  15.06.2021 kl 18:00.

Årsmøtet avholdes DIGITALT på Zoom.
Lenke til møtet: 

 https://us02web.zoom.us/j/88376228004


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.06.2021 til Kristine.Grimsrud@ssb.no . Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på her: 
https://drive.google.com/drive/folders/1f2pazkDab3ptv8DKW1taeH3_MaNVO4j4?usp=sharing

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IOUK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IOUK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Indre Oslofjord undervannsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Kristine Grimsrud kontaktes på Kristine.Grimsrud@ssb.no , mobil: 91545593 .


0 Kommentar

Kontingent 2021

Postet av Styret den 8. Mai 2021

IOUK vil alltid være opptatt av å ha så lave medlemspriser som mulig, men samtidig som vi må sikre en sunn økonomi i klubben. Med nye lokaler, og kompressor og øvrige tilbud til medlemmene, vil også utgiftene øke. Det ble derfor på årsmøtet for 2020 besluttet å øke kontingentsatsene. Selv om enkelte av satsene er doblet, er det fremdeles lave sammenlignet med andre klubber. (Idretten Onlines gebyr kommer i tillegg til dette.)
Husk at kontingent må ha vært betalt innen 15 mai, om du skal ha stemmerett på årsmøtet. 


Gammel sats

Ny sats

Voksne

200,-

350,-

Barn og ungdom (Tom 18 år)

100,-

200,- 

Familiemedlemskap

300,-

600,-0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline